Sanacija plazu na gozdni cesti Cesar – Blažej (Kozjak)

61
V teku