Zahteva za izdajo lokacijske informacije

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka