Vloga za izdajo soglasja za gradnjo in rekonstrukcijo stavb, gradbeno inženirskih in drugih vrst objektov in naprav v varovalnem pasu prometne površine

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije