Nova brv v Sr. Doliču ter most čez reko Mevljo v Završah (Mrakov jarek)

384
Zaključeno
Po julijskih poplavah 2023