Sanacija po neurju na LC Zg.Dovže-J.Seča-Turičnik z ureditvijo vodotokov; odsek ob Dovžanki do zajetja MHE Gams

526
1.000.000,00 €
Ministrstvo za okolje in prostor
V teku