Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (v nadaljevanju: OPPN) za območje »Zazidava Šentilj ob osnovni šoli« v občini Mislinja (ID 3283)

18. 5. 2023 Andreja S. 161