Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (v nadaljevanju: OPPN) za območje »Zazidava Šentilj ob osnovni šoli« v občini Mislinja (ID 3283)

20. 3. 2023 Andreja S. 529
20.03.2023
Javna naznanila in razgrnitve
Bogdan Slemenik
02-88-50-350