Novogradnja gozdne ceste Loke-Osonkar ter rekonstrukcija gozdnih cest Potoški jarek-Podlesnik in gozdne ceste Potoški jarek-Sušec

677
246.000,00 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
96.779,55 EUR
Zaključeno
Srednji Dolič 70, 2382 Mislinja
avgust 2021
september 2022