Projekt "Kulturni hram Mislinja"

885
320.000,00 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
61.295,38 €
V teku
Šolska cesta 55, 2382 Mislinja
junij 2021
november 2022