Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Mislinja

Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik Milan- Kičo Hliš, Ob gozdu 2, 2382 Mislinja
  • član Franc Smagej, Pohorska cesta 38, 2382 Mislinja
  • član Jože Tasič, Straže 70, 2382 Mislinja
  • član Marija Tasič, Osnovna šola Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja
  • član Bojan PP Triglav, Francetova 11, 2380 Slovenj Gradec
Člani (mandat 2010 do 2014)
  • predsednik Milan Hliš, Ob gozdu 2, 2382 Mislinja
  • podpredsednik Ivan Mencinger, Velika Mislinja 4, 2382 Mislinja
  • član Triglav Bojan, PP Slovenj Gradec, Francetova 7, Slovenj Gradec
  • članica Marija Tasič, Osnovna Šola Mislinja, 2382 Mislinja
  • član Jože Tasič, Straže 70, 2382 Mislinja