Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Mislinja

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednik, Franc Smagej
 • članica, Danica Borovnik
 • član, Jože Tasič
 • član, Bojan Triglav
 • članica, Marija Tašič
 • član, Milan Merzdovnik
 • član, Bogdan Slemenik
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednik, Milan- Kičo Hliš
 • član, Franc Smagej
 • član, Jože Tasič
 • član, Marija Tasič
 • član, Bojan PP Triglav
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • predsednik, Milan Hliš
 • podpredsednik, Ivan Mencinger
 • član, Triglav Bojan
 • članica, Marija Tasič
 • član, Jože Tasič