Sanacija plazu na LC Hudovernik-Paka - pokopališče Dolič

Ministrstvo za okolje in prostor
V teku
julij 2021
september 2021