Rekonstrukcija odseka javne poti Krenker - Sedovnik

Lastni projekti
Zaključeno
avgust 2019
oktober 2019