Izgradnja parkirišča, rekonstrukcija dovozne poti in pločnika k OŠ

Drugi projekti
Zaključeno