Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Mislinja, sofinanciranje trenerskega kadra in sofinanciranje investicij v posodabljanje športne infrastrukture v Občini Mislinja v letu 2021

27. 3. 2021 Andreja S. 58
27.03.2021
Javni razpisi in javni natečaji
03.05.2021 do 00:00