JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MISLINJA, SOFINACIRANJE TRENERSKEGA KADRA IN SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V POSODABLJANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE V OBČINI MISLINJA, V LETU 2020

26.03.2020 Andreja S. 197