Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Mislinja, sofinanciranje trenerskega kadra in sofinanciranje investicij v posodabljanje športne infrastrukture v Občini Mislinja, v letu 2019

30.04.2019 Andreja S. 369