Vloga - pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve 131. člen ZUreP-2

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: 1000,00 EUR
Plačilo takse:
  • Ob oddaji vloge s plačilnimi karticami, preko spletne banke NLB klik, preko spletne banke Bank@net, z moneto, preko Hal mBills, s položnico (upn nalog).
  • Ob dostavi fizične vloge na občino (po elektronski pošti ali natisnjeno po pošti) s položnico (UPN nalog).
TRR za nakazilo: SI56 0127 6476 0622 884
Referenca: SI11 75752-7141009
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE