Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (pristojen Center za socialno delo)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE