Problematika ravnanja z ostanki sečnje gozdnega drevja ob javnih in gozdnih cestah ter vodotokih in deponiranja balirane krme za živino na brežinah rek in potokov

07.10.2020 Andreja S. 134