Energetska prenova Kulturnega doma Šentilj

V načrtu
maj 2018
september 2018

Podatki o financiranju