Rekonstrukcija lokalne ceste na Kozjaku; odsek Bajtner - Štefan